Akademik Yöneticiler
Ünvan Sayı
Dekan 1
İdari Yöneticiler
Ünvan Sayı
Dekan 1
Fakülte Sekreteri 2
Akademik Personel
Ünvan Sayı
İdari Personel
Ünvan Sayı